Saltar a continguts

Escola Municipal de Musica de Bellpuig

Navegació

Menú principal

Documents

Convalidacions

 

Simultaneïtat d’estudis d’ESO amb estudis de música

Els alumnes que estiguin cursant ESO i simultàniament cursin estudis en una escola de música  poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement de matèries d’ESO

  • La sol·licitud s’ha de renovar cada curs.
  • L’alumne que repeteix estudis de música no pot tornar a sol·licitar la convalidació o la reducció de matèries d’ESO de què hagués gaudit en cursos acadèmics anteriors.

 

Matèries que es poden reconèixer:

Les matèries d’ESO es poden reconèixer d’acord amb dues situacions diferents, segons les càrregues horàries:

 

Situació 1. Alumnes amb una dedicació horària a l’escola de música d’entre 3 i 4 hores setmanals

Se’ls poden reconèixer les matèries següents:

• Matèries optatives de 1r a 3r curs d’ESO (fins a un màxim de 4 hores per curs).

• Una matèria optativa específica de 4t curs d’ESO. L’alumne cursarà en aquest cas només dues matèries optatives específiques, cap de les quals no pot ser la música.

No es poden reconèixer ni el treball de síntesi de 1r a 3r curs ni el projecte de recerca de 4t curs.

 

Situació 2. Alumnes amb una dedicació horària de 4 hores setmanals o més

Se’ls poden reconèixer les matèries següents:

• Música (la comuna de 1r a 3r curs d’ESO).

• Matèries optatives de 1r a 3r curs d’ESO (fins a un màxim de 4 hores per curs).

• Una matèria optativa específica de 4t curs d’ESO. L’alumne cursarà en aquest cas només dues matèries optatives específiques, cap de les quals no pot ser la música.

No es poden reconèixer ni el treball de síntesi de 1r a 3r curs ni el projecte de recerca de 4t curs. 

 

En el següent enllaç hi teniu la normativa de les convalidacions:

Annex: Normativa  (pdf 129.08KB)
Pla anual del centre

 A l'escola disposem d'aquest document. Si el voleu consultar el podeu demanar a secretaria.

Prova de Pas de Grau

 En el següent document hi trobareu informació general sobre la Prova de Pas de Grau.

Annex: info pas de grau  (pdf 42.66KB)
Normes d'organització i funcionament del centre

Aquest document són les Normes d'Organització i Funcionament del Centre (NOFC). Han estat redactades per l'Equip Directiu i han estat aprovades en el Consell Escolar. El contingut ajuda a descriure els drets i deures de totes les persones que formen part de l'escola, les normes pel bon funcionament de la mateixa i la resolució de conflictes. En resum, articula l'escola sent una eina pel seu bon funcionament.